Formulár pre reklamáciu

Formulár pre reklamáciu

 

Týmto oznamujem/oznamujeme* predávajúcemu:

TC International s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava
tel.: 0043(0) 5576-77828, e-mail: info@tcag.li,

že reklamujem na túto objednávku / tovar *:

  • Tovar
  • Nekompletná dodávka
  • Poškodená zásielka
  • Iné

Popis:

 

 

 

Dátum objednania/dátum prijatia* tovaru:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* (podľa § 2 písm. a) zákona NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení zmien a doplnkov)

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

 

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*

 

Dátum:

 

*Nehodiace sa škrtnite